هنرمند روز

هنرمندان کانادا نقاشی

  • لیزا میلروی

    لیزا میلروی Lisa Milroy هنرمند کانادایی به خاطر نقاشی های طبیعت بی جان از اشیاء معمولی که اغلب در شبکه های منظم چیده شده اند، شناخته شده است. آثار او بیش از مطالعات رسمی درباره دارایی‌های شخصی، یک ...