هنرمند روز

هنرمندان بلژیک

  • بن اسلدسنس

    بن اسلدسنس Ben Sledsenslj متولد سال ۱۹۹۱ در بلژیک است. اسلدسنس؛ دانش وسیع و عمیقی نسبت به تاریخ هنر دارد. رنگ های روشن و زنده آثارش ما را به یاد هنرمندانی مانند هانری ماتیس و پیر بونارد می اندازد. ...

  • لوک ورنیمن

    لوک ورنیمن در سال ۱۹۵۹ در مورتل بلژیک به دنیا آمد. او از کودکی شروع به طراحی کمیک کرد. بنابراین، واضح بود که او یک شکل هنری از گرافیک آزاد را در سینت لوکاس در آنتورپ انتخاب کرده است. بعداً مجسمه سا ...