هنرمند روز

هنرمندان افغانستان نقاشی

  • امین تاشا

    امین تاشا Amin Taasha هنرمند نقاش اهل افغانستان است. تاشا در سال ۱۹۹۵ میلادی در بامیان به دنیا آمد. او در زمان طالبان به کابل رفت و تحصیلاتش را در رشته نقاشی، موسسه هنرهای زیبای کابل ادامه داد. ...