آنوک پانتوولا

پروفایل هنرمند

  • آنوک پانتوولا

    آنوک پانتوولا42 اثر

    آنوک پانتوولا Anouk Pantovola هنرمند و عروسک‌ساز اهل هلند است. او اشیاء هنری را به شکل عروسک، مجسمه، مینیاتور، دیوراما و تئاتر خلق می کند. اغلب، آثار او دنیایی است از داستان های فراموش شده،اسطوره ها، اسرارحفظ شده،جادوگران،ارواح، موجودات جادویی و... آثار پانتوولا روحی نوستالژیک دارند و ما را به دنیای قدیمی و گذشته می برند. تابستانی گرم یا غروبی خاطره انگیز را در ذهن ما زنده می کنند. یک روایت یا داستان می تواند ایده ساخت یک عروسک را در ذهن این هنرمند ایجاد کند، او با منسوجات و پارچه ها عروسک هایی می سازد که روح زندگی در آن ها جاریست.

آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا
آنوک پانتوولا