سعید شمس انصاری

پروفایل هنرمند

  • سعید شمس انصاری

    سعید شمس انصاری60 اثر

    سعید شمس انصاری، طراح گرافیک و خوشنویس ایرانی در سال در تهران۱۳۱۴ به دنیا آمد و سال ۱۳۹۹ در تهران درگذشت. وی در کنار تحصیل، خط را نزد پدر خود به‌طور مقدماتی آموخت. در سال ۱۳۲۹ به کلاسهای آزاد خوشنویسی وقت (انجمن خوشنویسان ایران فعلی) وارد شد و زیر نظر مرحوم استاد سید حسین میرخانی، به فراگیری و تکمیل خط خود کوشید. انصاری در همان سال ها، به هنرستان کمال الملک به شاگردی استاد محمود اولیاء که یکی از شاگردان کمال الملک بودند، مفتخر می‌گردد و هنر نقاشی را هم نزد آن استاد فرا می‌گیرد. در راستای تکمیل و عرضه هنر نقاشی، وی بعد از هنرستان مشغول به کار در آتلیه‌ای نزد استاد محمد بهرامی مشغول می‌شود و آنجا در کنار دوستان و اساتیدی چون مرتضی ممیز، آیدین آغداشلو، علی اکبر صادقی، محمد تجویدی، بیوک احمری، امین‌الله رضایی، رحمت همتی، رضا محمدی، فرج‌الله رضایی، علی شاهمیری و استاد حمیدی از اساتید وقت دانشگاه تهران در آتلیه پارس مشغول به کار می‌شود. در آن زمان، کارهای نقاشیخط، گرافیکی و تبلیغاتی شرکت‌هایی مانند؛ بیسکویت ویتانا، بیسکویت گرجی، شرکت داروگر و مؤسسه دارو پخش، شرکت تولید دارو و شرکت سهامی کارتن ایران را به انجام می‌رساند.

سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری
سعید شمس انصاری