هنرمند روز

هنرمندان سوئد نقاشی

  • آنت گوستافسون

    آنت گوستافسون Anette Gustafsson هنرمند سوئدی می گوید: نقاشی برای زندگی من ضروری است. زبان آبرنگ مانند موسیقی، آن چه را که می‌خواهم بگویم، به بهترین شکل ممکن بیان می‌کند. من عمدتا از طبیعت الهام می ...

  • مارکوس اکسون

    مارکوس اکسون Markus Akesson هنرمند سوئدی متولد سال 1975 درنیبروی سوئد زندگی و کار می کند. او یکی از نقاشان مطرح بین المللی در سبک نئوفیگوراتیو است. در نقاشی های او چالشی بین زیبایی آشکار و فریبند ...