هنرمند روز

هنرمندان روسیه خوشنویسی

  • پوکراس لمپاس

    پوکراس لمپاسPokras Lampas، نام مستعار هنرمندِ روسی آرسنی پیژنوفArseny Pyzhenkov است. لمپاس در سال 1991 در مسکو متولد شد، در حال حاضر تبدیل به یک ستاره در خوشنویسی مدرن شده است.او سطوح مختلف را با خ ...