هنرمند روز

هنرمندان پرتغال گرافیک

  • سرجیو آلوز

    سرجیو آلوز، هنرمند گرافیست اهل پرتغال، موسس و مدیر استودیوی بین‌المللی طراحی Atelier d'alves در شهر پورتوی این کشور است که از سال 2009 راه درازی را با اشتیاق پیموده و به طور مستقل با مشتریانی از ...