هنرمند روز

هنرمندان پاکستان هنر جدید

  • نایزا خان

    نایزا خان Naiza Khan هنرمند مشهورِ چند رشته ای اهل پاکستان است و در لندن و کراچی کار و زندگی می کند. وی مشاور ارشد دپارتمان مطالعات تجسمیِ دانشگاه کراچی و عضو شورای حکام دانشکده هنر و معماری دره سند ...