هنرمند روز

هنرمندان ژاپن خوشنویسی

  • کازوآکی تاناهاشی

    کازوآکی تاناهاشی Kazuaki Tanahashi، هنرمند ژاپنی متولد سال 1933 است. او در زمینه ی خوشنویسی، تعلیم ذن، نویسندگی و ترجمه متون بودایی از زبان های ژاپنی و چینی به انگلیسی فعالیت می کند و از مدافعان ص ...