هنرمند روز

هنرمندان الجزیره خوشنویسی

  • رشید قریشی

    رشید قریشی Rachid Koraïchi مجسمه ساز، چاپگر، خوشنویس و سرامیک کار الجزایری است. او تحصیلاتش را در زمینه خوشنویسی در الجزایر به پایان رساند، سپس در فرانسه آموزش دید. آثارش در دنیا به طور گسترده ا ...