هنرمند روز

هنرمندان سوئیس نقاشی

  • فلیکس والوتون

    فلیکس والوتونFélix Vallotton نقاش سوئیسی ساکن فرانسه واز اعضای گروه "نبی" بود. در زمینه چاپ دستی و چوب‌تراشی نیز فعالیت می‌کرد. در کالج کانتونال تحصیل کرد و مدتی نیز زیر نظر "سامسون گوگنارد" که ا ...