هنرمند روز

هنرمندان ارمنستان

  • خاجاق آپلیان

    خاجاق آپلیان، هنرمند گرافیست در زمینه طراحی حروف و تایپوگرافی فعالیت می‌کند. خاجاق که در شهرهای دوبی و بیروت در خانواده‌ای ارمنی بزرگ شده است، علاقه زیادی به زبان‌ها و ساختارهای نوشتاری مختلف دارد ...