نیکلاس اوریب

پروفایل هنرمند

  • نیکلاس اوریب

    نیکلاس اوریب36 اثر

    نیکلاس اوریب یک نقاش متولد مدیسون از کلمبیا می باشد که در حال حاضر در بوگوتا مستقر است. او فارغ التحصیل رشته تصویرسازی از دانشکده هنرهای تجسمی در نیویورک است. نیکلاس نمایشگاه های انفرادی متعددی در آمریکا و آمریکای جنوبی داشته است و آثار خود را در مکزیک، اسپانیا، مصر و سایر کشورها به نمایش گذاشته است. او زمان خود را بین آماده کردن آثار برای پروژه های آینده و آموزش طراحی و نقاشی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه پاپی خاویریان در بوگوتا می گذراند. نیکلاس همچنین بخشی از تیم آتلیه سفید در بوگوتا است، جایی که به شکل خصوصی در کارگاه‌های آموزشی تدریس می‌کند.

نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب
نیکلاس اوریب