هنرمند روز

هنرمندان ویتنام هنر جدید

  • دن ووه

    هنرمند ویتنامی Danh Vo با ترکیب روایت های استعماری، مسائل مربوط به زندگی بشر را در آثار هنر جدیدش مورد بررسی قرار می دهد. ووه در سال۱۹۷۵ در باریا به دنیا آمد و در پایان جنگ ویتنام آمریکا از ویتن ...