هنرمند روز

هنرمندان یونان نقاشی

  • جورج بوزیانیس

    جورج بوزیانیس Jorgos Busianis، نقاش برجسته اکسپرسیونیست، اهل یونان، در سال ۱۸۸۵ به دنیا آمد و در سال۱۹۵۹ از دنیارفت. او نقاشی را در مدرسه هنرهای زیبای آتن نزد اساتیدی چون نیکیفوروس لیتراس و کنستا ...