هنرمند روز

هنرمندان مصر خوشنویسی

  • بلال مختار صالح عطیه

    بلال مختار صالح عطیه bilal mukhtar salah eatiah هنرمند خوشنویس مصری متولد سال 1982 در استان شارکیه است. تحصیلاتش را در رشته فلسفه تا مقطع دکترا دنبال کرده ودر زمینه تذهیب و خط عربی رتبه دوم جمهور ...