هنرمند روز

هنرمندان آلبانی نقاشی

  • جوزف کوته

    (متولد آلبانی در سال 1964) علائم هنری آثار کوته کار با لکه های بزرگ و جسورانه و ضربه های گسترده از رنگ ها است که - اغلب اوقات - با کاردک استفاده می شود، در حالی که سایر قسمت های بوم تک رنگ و بدون ...